Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

LucCrypto với tên miền https://luccrypto.com/ luôn nỗ lực để cung cấp những thông tin trên website một cách chính xác nhất. Tuy nhiên LucCrypto sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về pháp lý đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào.

Toàn bộ nội dung, thông tin được cung cấp trên LucCrypto chỉ mang tính chất tham khảo, là quan điểm và góc nhìn riêng, tuyệt đối không phải là lời khuyên đầu tư tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.

LucCrypto sẽ hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi có sự tổn thất hay mất mát về tải sản từ những quyết định đầu tư của bạn.

Back to top button